ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

Σχεδιασμός εταιρικής ταυτότητας

Company Identity Design , Logo , Κάρτες

Σχεδιασμός συσκευασίας προϊόντων

Σχεδιασμός συσκευασίας ή ετικέτας

Έντυπο υλικό

Promotion ,flyers , Menu/Price list

Ψηφιακό υλικό

Web site support, Banner , Newsletter ,